EPOS LAVINA 2 – вдосконалена версія пристрою EPOS LAVINA для гарантованого та швидкого знищення даних на жорстких дисках та інших магнітних носіях інформації. Пристрій застосовує фізичний метод знищення інформації на магнітних носіях за допомогою потужного електромагнітного імпульсу. Внаслідок впливу такого імпульсу магнітний робочий шар накопичувача повністю перемагнічується, що призводить до повного знищення на носії всіх даних та службової інформації.

Даний метод рекомендується NIST (Національний Інститут Стандартів та Технологій США) для знищення (утилізації) конфіденційної інформації з магнітних накопичувачів.